מהי פסיכולוגיה ארגונית?

מה זה פסיכולוגיה ארגונית?
מרבית האנשים יודעים מה עושה פסיכולוג קליני, אבל לא מכירים את הפסיכולוגיה הארגונית. הפסיכולוגיה היא הבסיס לכל אינטרקציה אנושית, אדם עם עצמו ואדם עם הזולת ועם קבוצה. כולנו משתמשים לעיתים קרובות במונחים מהתחום (פסיכולוגיה בגרוש, טעות פרוידיאנית, לא מודע, הדחקה) ורוצים להבין טוב יותר את הבחירות שלנו ואת ההתנהגות האנושית. הפסיכולוגיה כתחום מדעי מבוסס מחקר אמפירי היא צעירה יחסית לעולמות מדעיים אחרים ונהוג לומר שהפרסומים של פרויד, בסביבות שנת 1900, הם הולדת הפסיכולוגיה, שמקורותיה הם פעמים רבות פרסומים של פילוסופים, שניסו להבין את נפש האדם. הפסיכולוגיה הארגונית עוד יותר צעירה, משנות ה-20 של המאה הקודמת, כמאה שנה. בשנים אלו החלו במחקרים במפעלי ייצור שעסקו ביעילות, הנעת עובדים, הובלת שינויים ותפוקות (אפילו החלפת תאורה במפעל הובילה לעליית התפוקות במפעלי הות’ורן של חברת הטלפונים בל).
הפסיכולוגיה הארגונית היא תחום העוסק בקשר בין עולמו הפנימי ואישיותו של האדם לבין השתלבותו בקבוצות שונות ובארגונים שונים, לרבות מקום העבודה. כשאדם נמצא בקבוצה הוא משפיע עליה והיא משפיעה עליו וגם יחסי הגומלין בין חברי הקבוצה הם ייחודיים ומשנים את התנהגות הפרט. הפסיכולוג הארגוני עוסק, למשל, בגיוס ומיון של עובדים מתאימים לארגון, בייעוץ תעסוקתי ובסיוע לאדם בבחירות הקשורות לקריירה שלו, בפיתוח מנהיגות ומיומנויות ניהוליות, בקידום והנעת עובדים, בהבנה של צרכי הארגון וצרכי העובד ובהובלת שינויים ארגוניים, בתחושות של לויאליות, הזדהות ומחויבות של עובדים וכמובן בהיבטים של תקשורת בין האנשים בארגון ובקונפליקטים ביניהם.
ההכשרה של פסיכולוג ארגוני מבוססת על תחום ידע רחב ואמפירי והוא נדרש להבנה מעמיקה של תהליכים פסיכולוגיים כמו קוגניציה, פסיכולוגיה חברתית, הבדלים בין-אישיים, יחסים בין-קבוצתיים, רגשות בארגונים, ניהול השינוי, מנהיגות, השפעה בין אישית ותיאוריות אישיותיות שונות.

שנה גודל פונט