כל מה שלא ידעתם שאחות עושה

כשאני שואלת אנשים היום מה לדעתם עושה אחות, אני מקבלת תשובות מגוונות. חלק סבורים כי אחות סועדת את המטופל, נותנת לו אוכל ושתייה, מציעה את המיטה ומסייעת לו להתקלח ולהתלבש. תשובות נוספות שאני מקבלת הן שאחיות תפקידן להוציא אל הפועל את הנחיות הרופאים. המטופלים מצידם רואים את האחיות מבצעות משימות כמו חלוקת תרופות, מדידת חום, לחץ דם ודופק, קבלה ושחרור והדרכות למטופלים. במקומות רבים העבודה הסיעודית המסורתית של האחיות מועברת לאנשי מקצוע אחרים ואילו עיקר תפקידן השתנה לאין ערוך בשנים האחרונות ועבר להיות הרבה יותר אקטיבי וכוללני.

מרכזי הבריאות עובדים היום עם צוותים רב מקצועיים וביניהם רופאים, אנשי סיעוד, פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, עובדי רווחה, תזונאים, קלינאי תקשורת ועוד. יש צורך לרכז את המידע מכל אנשי המקצוע, להעביר אותו ביניהם ולעסוק בתיאום. המטופלים עוברים במרכז הבריאותי בדיקות וטיפולים שונים, כגון בדיקות הדמייה ובדיקות מעבדה. חלק מהבדיקות נערכות ליד מיטת המטופל וחלקן, בשל הציוד המורכב, נערכות במיקום אחר במרכז הרפואי. יש צורך לתאם את הבדיקות השונות ולרכז את הממצאים. זאת ועוד, מבין כל אנשי הצוות הרב מקצועי, העובדים היחידים שנמצאים במשך כל היממה לצד המטופל במחלקות הם אנשי הסיעוד. מכאן, שעבודת התיאום, ריכוז המידע ואיסוף המידע על המטופל, מענה לשאלותיו וניטור הכאב וצרכי המטופל הם חלק מעבודת האחיות היום.

המטופלים היום מעורבים יותר בקבלת ההחלטות הטיפוליות וצריך לבסס יחסי אמון, ביטחון ושיתוף כדי לממש מעורבות זו. תפיסות חדשות נוספות שעיקרן קידום איכות, קידום בטיחות המטופל, שיפור השירות, המטופל במרכז, ראייה כוללנית ושיתוף של בני המשפחה והמלווים מעמידות אתגר בפני הצוות הסיעודי, ומדגישות את התקשורת בינו לבין המטופלים ואת הדיאלוג המתמיד וההקשבה. הצגה עצמית, הצמדת מטופל לאחות במהלך כל המשמרת, מתן מידע לגבי הטיפולים והשלבים הבאים באשפוז, הדרכות למטופלים ולבני המשפחה, תשומת לב אישית ומענה לצרכים מגוונים של המטופל הן אסטרטגיות שמטרתן לקדם מטרות אלו.

שינוי נוסף המאפיין את עבודת האחיות הוא התמקמות אקטיבית הרבה יותר. האחיות היום אקטיביות מול המטופלים, הן מקבלות החלטות קליניות, מדריכות גם כאשר מטופל לא שאל אותן ומוסרות לו מידע לגבי המשך האשפוז והבדיקות הצפויות לו, לגבי השחרור הצפוי והמשך הטיפול בקהילה. המיצוב האקטיבי גם בא לידי ביטוי מול הרופאים, אשר תופסים אותן כחלק מהצוות, מכירים בתרומה שלהן בישיבות הצוות ובביקור אצל המטופלים, מבקשים מהן להציג את המטופלים ואת מהלך האשפוז ונעזרים בחוות דעתן ובהמלצות שלהן בעת קבלת החלטות לגבי המשך אשפוז או שחרור. האחות יודעת אם יש למטופל משאבים מתאימים לתמיכה במהלך האשפוז ולאחריו, מהן התפיסות והעמדות שלו לגבי מצב החולי ואם יש מקום להתערבות שתסייע לו להרחיב את מעגלי התמיכה, להציג את הצרכים שלו בצורה מדויקת יותר מול המשפחה והחברים, לשנות את התפיסות העצמיות שלו לגבי מצבו הרפואי והנפשי וללמד אותו אסטרטגיות חדשות להתמודדות עם המשבר בו הוא עשוי להיות בעת האשפוז. תפקיד נוסף של האחיות היום הוא קידום ושמירה על רצף הטיפול בין המחלקות השונות וכן בין המרכזים הרפואיים לבין הקהילה. השינויים המתוארים פה העלו את מעמד אנשי הסיעוד בעיני המטופלים, בעיני שאר העובדים במרכזי הבריאות וגם את התפיסה העצמית של אנשי הסיעוד עצמם.

דורות של אחיות חונכו והוכשרו לעשייה הסיעודית והטיפולית. ישנם מטופלים היום שצרכיהם שונים ולא תמיד העשייה (doing) היא זו העונה עליהם, כמו מצבים בהם המטופל חש בדידות, כאב, ייאוש או מצבים בהם המטופל חולה במחלה סופנית. כאן יש מקום גם להוויה (being), שמתבטאת בנוכחות של האחות, בהקשבה, במגע מנחם ומרגיע, במילה טובה ובמתן תקווה ועידוד. היכולת לזהות את מכלול הצרכים של המטופל ולא רק להתמקד במדדים פיזיולוגים ובסימפטומים היא חלק חשוב בעבודת האחות בימים אלו.

לשינויים בעבודת הצוותים הסיעודיים היום השלכות לגבי גיוס של אנשי סיעוד נוספים ולגבי הכשרתם. המיונים ללימודי הסיעוד צריכים לכלול התייחסות לכישורים האישיים והבין אישיים של המועמדים וכן ליכולות של לימוד, עבודת צוות, התמודדות עם שינויים ותקשורת עם אחרים. היכולות הקוגניטיביות הן חשובות, אך אינן היכולות הבלעדיות הנדרשות מהעוסקים בתחום מורכב זה. לאור השינוי בתחום עיסוק זה, גם הדגשים בהכשרה צריכים להשתנות ולהתאים לעוגנים המקצועיים שתוארו פה. לגבי העוסקים בסיעוד בפועל, ההכשרות תוך כדי עבודה צריכות לכלול לימוד מיומנויות, שגרות עבודה ותפיסות ההולמות את מאפייני העיסוק המודרניים וכן להדגיש את האוטונומיה המקצועית של אנשי הסיעוד ואת האפשרויות לפיתוח מקצועי. בפני אנשי סיעוד היום קיים מגוון גדול של אפשרויות להעשיר את המשרה ולהתפתח מקצועית, כמו לימודים על בסיסיים או אקדמאיים נוספים, אחות נאמנת נושא ואחות מדריכה קלינית.

מקצוע הסיעוד מאפשר לעוסקים בו תחושת גאווה, שליחות וסיפוק. הוא מאפשר לחוש אמפטיה וחמלה ולגעת, פיזית ורגשית, באנשים רבים. אנשי סיעוד לעיתים נושאים בליבם מטופלים שלעולם לא ישכחו ושהמפגש איתם שינה דבר מה אצל שני הצדדים. ההתבוננות המתמידה ברגעי סבל וכאב, ברגעי אושר והקלה, ברגעים של התלכדות משפחתית ותמיכה, כל אלו מלמדים את הצוותים הסיעודיים להעריך את הטוב בחיים, ליהנות ממנו ולהכיר את הדברים החשובים ביותר בחיים: אהבה, משפחה, חברים, בריאות, תרומה לאחר והכרת תודה.


שנה גודל פונט