לחתוך

היום התקשרה אלי מנהלת להודות לי על שאמרתי לה שלא נעבוד ביחד.
בשנים האחרונות היו לה שני עובדים במחלקה שמערכת היחסים ביניהם כללה מריבות קולניות, צעקות, ניתוקי שיחות וקשיים רבים בתקשורת, והכל מול שאר העובדים והמטופלים.
היא פנתה אלי וביקשה את הסיוע שלי לאחר דרמה גדולה ביניהם, אותה שמעו בכל בית החולים. נפגשתי פגישה אחת עם כל אחד מהם, חזרתי אליה ואמרתי לה שלא כל פלונטר פתיר. יש מקרים בהם הקשר התהדק במשך שנים כה רבות ואי אפשר להתיר אותו. צריך לגזור את החבל.
היום בשיחה היא אמרה לי תודה על המילים המדויקות האלו. במשך שנים כולם ניסו לדבר, לפשר, לסדר, ליישר, לגשר ולשמר ואני הראשונה שאמרתי בקול רם, די. זה לא עובד וזה לא יעבוד. לא זיהיתי פה את המרכיבים ההכרחיים לשינוי מערכת יחסים כזו.
לחתוך.

שנה גודל פונט