פיתוח הוראה מחלקתית

תוכנית פיתוח ההוראה במחלקות בתי החולים ובמחלקות לרפואה בקהילה מתמקדת בשיפור הוראת הסטודנטים, הסטאז’רים והמתמחים. במסגרת התוכנית נערך שלב של הערכת איכות שיטות ההוראה המגוונות ולאחריו מותאמת תוכנית פיתוח הוראה מחלקתית. התוכנית מקנה כלים חדשים וייחודיים לצוות ההוראה על מנת להעלות את אפקטיביות ההוראה ולהתאימה לצרכי הלומדים. הלמידה מתבססת על מודלים של למידה אקטיבית וחווייתית, המעודדת שיתוף ויצירתיות. במסגרת פיתוח ושיפור ההוראה מקבלים הרופאים המומחים משוב על ההוראה וליווי בתהליך הטמעת מיומנות למידה בכל פעילות של המחלקה.  פיתוח ההוראה עוסק גם בעולם הידע וגם בעולם המיומנויות ומשלב למידה אקטיבית של הלומדים.

 


שנה גודל פונט